Quyết định v/v: ban hành Quy chế Bầu bổ sung Thành viên HĐQT ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

23/03/2020 03:22:38 PM

Số:23/QĐ-HĐQT ngày 23/3/2020

Bấm vào đây để xem và tải về văn bảnĐiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Bầu bổ sung Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà: Ban Tổ chức Đại hội; Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban Kiểm soát và cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua./.

 

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 7

Tổng truy cập: 1540781