Quyết định v/v: Ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2020

19/03/2020 04:05:21 PM

Số: 21 /QĐ-HĐQT ngày 18/3/2020

Bấm vào đây để xem và tải về văn bản


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức; Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 7

Tổng truy cập: 1534959