Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

19/03/2020 04:00:57 PM

Số: 20 /QĐ-HĐQT ngày 18/3/2020

Bấm vào đây để xem và tải về văn bảnĐiều 1. Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào

Điều 2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- Nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 24/03/2020;

- Phát các tài liệu; Thẻ biểu quyết;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

 

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 1

Tổng truy cập: 1546669