Bạn đang xem: Trang chủ » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào

19/04/2019 10:54:44 AM

Thời gian tổ chức: 07h00 ngày 23 tháng 04 năm 2019 Tài liệu cập nhật ngày 19/4/2019: 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13


Bấm vào từng mục để xem và tải về tài liệu:

01. Chương trình đại hội

02. Thư mời dự đại hội

03. Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

04. Mẫu giấy ủy quyền nhóm

05. Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội

06. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2019

07. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018

08. Báo cáo tài chính năm 2018

09. Báo cáo hoạt động HĐQT

10. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát

11. Tờ trình thông qua các nội dung cơ bản tại Đại hội

12. Nguyên tắc biểu quyết

13. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2019

Đề nghị quý vị cổ đông nghiên cứu trước tài liệu phục vụ Đại hội.

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 6

Tổng truy cập: 1534937