Bạn đang xem: Trang chủ » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tờ trình các nội dung cơ bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào

12/04/2019 10:42:34 AM

Số: 29 /TTr-HĐQT ngày 10/4/2019 của HĐQT công ty

Bấm vào đây để xem và tải về văn bản


 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung cơ bản của Đại hội như sau:

 

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 10

Tổng truy cập: 1534928