Bạn đang xem: Trang chủ » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

12/04/2019 10:42:17 AM

Số: 28 /BC-HĐQT ngày 10/4/2019 của HĐQT công ty

Bấm vào đây để xem và tải về báo cáoHội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào (Công ty) xin báo cáo trước Đại hội về các hoạt động của HĐQT trong năm 2018. Đồng thời thông qua phưomg hướng nhiệm vụ năm 2019, nhằm đưa ra những định hướng mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho Quý cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty

 

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 4

Tổng truy cập: 1534922