Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022 03:41:02 PM

Số: 10/TB-BTCĐH ngày 17 tháng 02 năm 2022

Bấm vào đây để xem và tải về văn bản

Công ty cồ phần đường sắt Yên Lào trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng (thời gian chốt Danh sách cổ đông) để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cồ phần đường sắt Yên Lào

2. Trụ sở: số 99, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái

3. Điện thoại: 0216 3501 096; Fax: 0216 3863 850

4. Website: dsyenlao.vn

5. Mục đích chốt Danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

6. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt Danh sách cổ đông): Ngày 10/3/2022

7. Thời gian và địa điểm dự kiến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 07 giờ 30 thứ Năm ngàv 31 tháng 3 năm 2022 tại Hội trường Công ty CPĐS Yên Lào, số 99, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái.Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 2

Tổng truy cập: 1534969