Thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐTN năm 2021

19/06/2021 08:17:48 AM

Số: 474 /ĐSYL-TCHC

Bấm vào đây để xem và tải về văn bản


Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế về dịch bệnh trong cả nước nói chung và khu vực có các đơn vị thuộc công ty đóng quân nói riêng, khuyến nghị các cổ đông là CBCNV các đơn vị, phòng ban trong Công ty nên ủy quyền cho Trưởng phòng, Đội trưởng, Giám đốc chi nhánh để về dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/6/2021 (Riêng Đội 6 yêu cầu Đội trưởng xem xét cụ thể quy định của tỉnh Lào Cai về quản lý di chuyển vùng có dịch, nếu có khó khăn báo cáo Giám đốc biết để tư vấn giải quyết).

Các cá nhân được cổ đông đơn vị ủy quyền đi dự Đại hội, có trách nhiệm khi trở về đơn vị truyền đạt các nội dung Đại hội cho cổ đông ủy quyền nắm bắt.

Nhận được Thông báo này yêu cầu các Ông Trưởng phòng, Giám đốc Chi nhánh, Đội trưởng, Cung trưởng đơn vị phổ biến đến toàn thể CBCNV biết thực hiện. Đề nghị các cổ đông là CBCNV công ty gửi Giấy ủy quyền về Phòng TCHC công ty hoặc bằng fax về số máy 02163 863 850 trước 16h00 phút ngày 24/6/2021.

 

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 9

Tổng truy cập: 1543436