Thông báo về việc tuyển dụng

28/03/2019 10:48:25 AM

Số: 365 /TB-ĐSYL ngày 27/3/2019

Bấm vào đây để xem và tải về


Vị trí công việc, địa điểm làm việc:

- Vị trí công việc:

+ Công nhân sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu đường sắt: 10 người;

+ Công nhân gác chắn đường ngang, cầu chung: 06 người.

- Địa điểm làm việc: Khu vực huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

 

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 3

Tổng truy cập: 1549028