Thông báo về việc tổ chức cho CBCNV đi tham quan, du lịch năm 2018

18/10/2018 09:10:32 AM

Số: 549 /TB-ĐSYL ngày 10/7/2018


Bấm vào đây để xem và tải về văn bản

Thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018; Công ty thông báo việc tổ chức cho CBCNV đi tham quan, du lịch năm 2018 như sau:

* Hình thức tổ chức, số lượng:

Công ty tổ chức cho CNV các đơn vị hiện trường đi tham quan, du lịch thành 01 đoàn đi tập trung;

* Đối tượng xét đi tham quan, du lịch năm 2018:

Là người lao động trực tiếp trong đơn vị đã có thâm niên công tác từ 15 năm trở lên, chưa được đi tham quan, du lịch lần nào hoặc CNV tích cực trong lao động, sản xuất; nhiệt tình tham gia các phong trào xây dựng đơn vị, gương mẫu chấp hành tốt nội quy, quy chế của Công ty được CNV trong đơn vị suy tôn; những năm 2016, năm 2017 phải đạt lao động tiên tiến trở lên

* Thời gian, địa điểm:

Thời gian dự kiến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm 2018 (lịch cụ thể Công ty thông báo sau);

Địa điểm: Các tỉnh miền Trung và thành phố Đà Nẵng;

Phương tiện đi lại: Đi ô tô từ Yên Bái.

* Chế độ:

Công ty chịu toàn bộ kinh phí và thanh toán lương cho CNV những ngày đi tham quan du lịch theo quy định

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 20

Tổng truy cập: 149899