Bạn đang xem: Trang chủ » Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

18/10/2018 09:08:36 AM

Số: 274 /TB-ĐSYL ngày 29/3/2018

Bấm vào đây để xem và tải về văn bản

Đề nghị các cổ đông; người được ủy quyền về dự họp Đại hội đồng cổ đông có mặt tại Công ty vào hồi 07h00 ngày 6/4/2018 để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Các cá nhân được cổ đông ủy quyền đi dự Đại hội, khi về đơn vị có trách nhiệm truyền đạt lại toàn bộ các nội dung tại Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua để các cổ đông ủy quyền được biết.

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 24

Tổng truy cập: 149863