Thông báo về việc hướng dẫn các thủ tục chi trả chế độ bảo hiểm con người năm 2018

15/03/2018 03:05:58 PM

Số: 241 /TB-ĐSYL ngày 15/3/2018

Bấm vào đây để xem và tải về thông báo

Thông báo hướng dẫn các thủ tục chi trả chế độ Bảo hiểm con người. Mọi giấy tờ liên quan thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tập hợp gửi về phòng TCHC, để có cơ sở thanh toán với Công ty Bảo Việt. Nếu các đơn vị và cá nhân không cung cấp đủ các giấy tờ và đơn đề nghị thanh toán nói trên thì phòng TCHC không có cơ sở tập hợp hồ sơ để đề nghị Công ty Bảo hiểm thanh toán được, cá nhân và các đơn vị phải tự chịu trách nhiệm.

Nhận được thông báo này Trưởng các phòng, Đội QLĐS và Thủ trưởng các đơn vị hướng dẫn tới toàn thể CBCNV để biết và thực hiện./.

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 18

Tổng truy cập: 149853