Bạn đang xem: Trang chủ » VĂN BẢN PHÒNG KTAT

Thông báo về việc học tập Thông tư số 33 /2018/TT-BGTVT, ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ GTVT

18/10/2018 09:09:26 AM

Số: 501 /TB-ĐSYL ngày 22/6/2018

Bấm vào đây để xem và tải về văn bản

Bấm vào đây để xem và tải về tài liệu


Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào giao cho Thủ trưởng các đơn vị (Đội QLĐS, phòng ban, Cung cầu đường, cung đường, cung đường ngang, Chi nhánh XLCT Yên Bái) có người làm các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu: Gác chắn đường ngang, cầu chung; Tuần đường; Lái phương tiện chuyên dùng đường sắt trong Công ty tổ chức triển khai phổ biến cho toàn thể CBCNV đơn vị mình được học tập Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

- Tài liệu học tập: Công ty gửi kèm Thông báo này.

- Thời gian học tập: Từ nay đến trước ngày 15 tháng 7 năm 2018.

- Phương pháp học tập: Triển khai trong cuộc họp chuyên môn, Công đoàn đơn vị.

Sau khi học tập xong, Thủ trường các đơn vị lập danh sách có ký nhận của CBCNV đã được học tập; 01 bản lưu tại đơn vị, 01 bản gửi về Công ty (Qua phòng TCHC) trước ngày 20/7/2018 để có cơ sở kiểm tra, theọ dõi.

Nhận được Thông báo này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 20

Tổng truy cập: 149859