Bạn đang xem: Trang chủ » CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

04/03/2020 09:57:25 AM

Số: 11/ĐSYL-TCKT

Bấm vào đây để xem và tải về văn bản

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào

Mã chứng khoán: YRC

Loại chứng khoán: Có phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đong/cophiếu

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020.

Lý do và mục đích

- Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biều quyết.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo bằng thư mời tới Cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường - Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào.

Địa chỉ: số 99, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

 

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 12

Tổng truy cập: 1534952