Bạn đang xem: Trang chủ » Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

02/03/2018 04:53:32 PM

Số: 03 /ĐSYL-TCKT ngày 01/3/2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào

Bấm vào đây để xem và tải về thông báo

Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSĐ) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán.Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 13

Tổng truy cập: 149913