Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị - Cung cấp đường truyền Bảo trì hệ thống camera hỗ trợ giám sát

22/06/2018 04:58:38 PM

Số: 496b /TB-ĐSYL ngày 21/6/2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào


Bấm vào đây để xem và tải về thông báo


Căn cứ Quyết định Số 31a /QĐ-HĐQT ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị - Cung cấp đường truyền - Bảo trì hệ thống camera hỗ trợ giám sát.

Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên như sau:

Nhà thầu trúng thầu: Tập đoàn viễn thông quân đội chi nhánh Viettel Yên Bái (Tổ 3, phường Hồng Hà, TP. Yên Bái).Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 17

Tổng truy cập: 149889