Bạn đang xem: Trang chủ » Quan hệ cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào

14/04/2018 11:17:47 AM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đưòng sắt Yên Lào ngày 17 tháng 04 năm 2018. (14/4/2018) sửa đổi số 19/BC-HĐQT, Dự thảo nghị quyết; bổ sung số 21/BC-BKS, Báo cáo tài chính tại đại hội

Bấm vào từng mục để xem và tải về các tài liệu:

- Chương trình Đại hội

- Các mẫu giấy ủy quyền và giấy xác nhận

- Số: 18 /QĐ-HĐQT. Quyết định V/v: Ban hành + Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào 

- Số: 19 /BC-HĐQT. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Số: 20 /BC-HĐQT. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

- Số: 21 /BC-BKS. Bảo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

- Số: 22 /TTr-HĐQT. Tờ trình các nội dung cơ bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào

- Số: 23 /TB-BTCĐH. Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào

- Báo cáo tài chính năm 2017

- Báo cáo tài chính tại Đại hội

- (Dự thảo) nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đưòng sắt Yên Lào ngày 17 tháng 04 năm 2018

 

Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian: 7h00 ngày 17/4/2018

- Địa điểm: Hội trường - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào

Đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự vui lòng gửi giấy xác nhận theo đường bưu điện (Trường hợp cổ đông là CBCNV Công ty thì gửi trực tiếp tại phòng TCHC công ty) hoặc bằng Fax đến địa chỉ:

+ Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào

Địa chỉ: Số 99, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 501 096, Fax: 02163 863 850

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 13

Tổng truy cập: 149912