Bạn đang xem: Trang chủ » Văn bản mới

Quyết định ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu Camera hỗ trợ công tác đảm bảo An ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt

31/10/2018 09:39:18 AM

Số: 825 /QĐ-ĐSYL ngày 30/10/2018

Bấm vào đây để xem và tải về văn bản

 

Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào quyết định ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu Camera hỗ trợ công tác đảm bảo An ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt

Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu Camera hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông đường sắt” của Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, các Đội QLĐS và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 102

Tổng truy cập: 171003