Bạn đang xem: Trang chủ » VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN

Nhắc nhở hoạt động công đoàn đơn vị

05/11/2018 03:14:32 PM

Số: 46 /CĐ-ĐSYL ngày 05/11/2018 của Công đoàn công ty

Bấm vào đây để xem và tải về văn bản


Thời gian qua công đoàn Công ty đã ban hành một số quy định có liên quan đến chỉ đạo hoạt động Công đoàn bộ phận, nhìn chung công đoàn các đom vị đã bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ chức, triển khai thực hiện Luật công đoàn, Điều lệ công đoàn, các quy chế và các quy định đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động công đoàn đơn vị vẫn còn những tồn tại.

Đề nghị các UVBCH Công đoàn, UBKT Công đoàn công ty phối hợp chỉ đạo, các Công đoàn bộ phận tổ chức phổ biển đến toàn thể đoàn viên, NLĐ biết để thực hiện./.

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 6

Tổng truy cập: 170721