Bạn đang xem: Trang chủ » Văn bản mới

Lịch nghiệm thu sản phẩm tháng 10 năm 2018

26/10/2018 11:05:03 AM

Thời gian nghiệm thu từ 29/10/2018 đến 02/11/2018

Bấm vào đây để xem và tải về văn bản


Căn cứ vào kế hoạch giao quý IV năm 2018 và kết quả nghiệm thu nội bộ của các đội QLĐS, Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào thành lập các đoàn nghiệm thu sản phẩm tháng 10/2018.

Yêu cầu các đoàn nghiệm thu sản phẩm tháng 10/2018 chú trọng kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư đưa vào các công trình, công tác quản lý sổ sách nội nghiệp, việc ghi chép sổ nhật ký đường ngang, cầu chung.

Tiêu chuẩn nghiệm thu áp dụng: thực hiện theo công văn số 176/ĐSYL-KTAT ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào về việc Hướng dẫn thực hiện Quy trình bảo trì KCHTĐS và các TCCS bảo trì công trình đường sắt.

Các phòng, Đội QLĐS căn cứ chức năng, nhiệm vụ cử cán bộ tham gia đi nghiệm thu sản phẩm tháng 10/2018 theo sự phân công của trường đoàn. Phòng Kỹ thuật - An toàn chuẩn bị đầy đủ mẫu biểu nghiệm thu cho các đoàn./.Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 8

Tổng truy cập: 171004